Leflair giảm đến 60% sản phẩm drap, chăn hiệu Minwoo