Adayroi giảm thêm 10% tối đa 100K ngành hàng thực phẩm và đồ dùng gia đình cho chủ thẻ VISA

  • Giảm thêm 10% tối đa 100K cho chủ thẻ VISA 
  • Đơn hàng hàng thực phẩm và đồ dùng gia đình từ 500K
  • Áp dụng tại Tp. HCM và Hà Nội

Thêm bình luận