Được hoàn đến 2 triệu khi mở thẻ tín dụng VP bank trên Lotte

  • Các bạn ơi nhanh tay đăng ký mở thẻ tín dụng VPbank trên Lotte
  • Sẽ nhận được số tiền hoàn lại đến 2 triệu đồng cho mỗi tài khoản
  • Áp dụng trong vòng 30 ngày sau khi mở thẻ nha

Thêm bình luận