Khi thanh toán thẻ Tín dụng Standard Chartered Bank khi mua sắm trên Lotte giảm ngay đến 300K

  • Giảm ngay 15% tối đa 300K trên tổng giá trị đơn hàng bất kỳ
  • Trong 3 ngày 24, 25 & 26/10/2018 dành cho 100 đơn hàng đầu tiên mỗi ngày.
  • Số lượng có hạn, ưu đãi sẽ kết thúc sớm khi hết ngân sách

 

Thêm bình luận