Lotte giảm ngay 2 triệu đồng cho đơn hàng điện thoại IP XS và XS Max cho thẻ ín dụng Standard Chartered Bank

  • Khi mua P XS và XS Max trên Lotte bạn sẽ được giảm ngay 2 triệu
  • Áp dụng cho chủ thẻ ín dụng Standard Chartered Bank
  • Số lượng chỉ có 50 chiếc đầu tiên trong 7 ngày từ :10,11,12; 24,25,26 & 31/10/2018

Thêm bình luận