Lotte giảm thêm 15% tối đa 300K cho chủ thẻ tín dụng Standard Chartered Bank

  • Giảm 15% tối đa 300K vao thu 5 hàng tuần
  • Dành cho 50 đơn hàng đầu tiên mỗi ngày
  • Nhanh tay kẻo hết lượt

Thêm bình luận